Isikukoodi taotlemine

3.05.17

 

Isikukood on isiku soo ja sünniaja alusel moodustatud isiku üheselt kindlaksmääramist võimaldav arv, mis moodustatakse Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 alusel.

Isikukood antakse kui:

  • Eestis registreeritakse isiku elusündmus
  • isik asub Eestisse elama 
  • sisestatakse arhiivist isiku Eesti perekonnaseisudokument
  • isik ei ela alaliselt Eestis, kuid vajab isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi andmekogusse

 

Näiteks kui isik viibib Eestis ajutiselt (elab Lätis, aga töötab siin), saab ta esitada isikukoodi saamiseks taotluse lähimas maavalitsuses kohapeal. Kui isik ei saa taotlust Eestis esitada, võib ta seda teha välisriigis asuvas Eesti välisesinduses.

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ettenähtud alustest.

Taotluse esitamine on riigilõivuvaba.

Vajalik isiklik kohaletulek ja avaldaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

 

 

Isikukood loetakse isikule antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.

Avaldajale väljastatakse perekonnaseisuametniku kinnitatud väljatrükk, kus kajastub temale antud Eesti isikukood.

Toimetaja: JANE GRIDASSOV