FinEst Link

5.05.17

                                 

 

 

Projekti eesmärgiks on teostada Helsingi-Tallinna püsiühenduse tasuvusuuring. Projekti käigus analüüsitakse püsiühenduse erinevaid mõjusid nii keskkonnale, majandusele, tööjõu liikumisele, töötatakse välja tunneli ehitamise rahastamismudelid ning juhtimisstruktuur ja tehnoloogilise väljakutse raames püütakse selgitada võimalike alter

 

Rahastab: Interreg Kesk-Läänemere programm 2014-2020
Projekti kogueelarve: ca 1,3 milj. €
Projekti partnerid: Helsinki-Uusimaa Liit (juhtpartner), Tallinna linn, Helsingi linn, Harju Maavalitsus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Soome Transpordi Agentuur.

 

Projekti kestvus: 01.08.2016-31.07.2018

 

Projekti kodulehekülg: http://www.finestlink.fi/et/finest-link-projekt/

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV