28.08.14
Euroopa Komisjoni ISEC programm 2012/2013 ,,Turvalise elukeskkonna (sh teede ja tänavate) kujundamise ja sellega seotud süütegude ennetusmeetodite arendamine ning uute kasutuselevõtt''

 

Projekti ,,Turvalise elukeskkonna (sh teede ja tänavate) kujundamise ja sellega seotud süütegude ennetusmeetodite arendamine ning uute kasutuselevõtt'' kestvus on kaks aastat (ajavahemikul 2013-2015).


Politsei- ja Piirivalveameti ühe partnerina on projekti kaasatud Harju Maavalitsus. Projekt aitab  kaasa politsei, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste koostöö tõhustamisele ning tagab, et valmivad üld- ja detailplaneeringud oleksid planeeritud veelgi turvalisemalt.

Projekti raames osaleb Harju Maavalitsuse esindaja, kelle igapäevatöö on seotud üld- ja detailplaneeringutega, koolitustel, õppevisiitidel ning politseinikele mõeldud õppematerjali väljatöötamisel.

 

Lisainformatsioon

 

Ele Panfilov
Arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute talituse juhataja asetäitja

Harju Maavalitsus

tel 611 8795

ele.panfilov@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: HEIKKO KUKK