XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään"

2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla "juured". See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.
XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleja on vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet selle maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.
Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeo kogemuse ka mitmed noored dirigendid.
Tantsupidu tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust, See on lugu igikestvate väärtuste põlvest-põlve edasikandmisest ja vastutusest selle hoidmisel.
Laulu-tantsupeo traditsiooni kandjateks on iga järgmine põlvkond, kes võtab hoida ja säilitada sidet varem looduga ning kanda edasi väärtusi, mille loonud põlvkonnad enne neid.
Sümboolne tõotus "Mina jään" on justkui allkiri, mis seob meid me juurtega, ükskõik kuhu elutee meid maailmas ka viib. See on vaimne ja väärtuspõhine side Eestiga, mis sügaval südamesopis meid ikka siia tagasi kisub.
Noorte laulupeo peadirigendiks on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla.
XII noorte laulu ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli 2017 Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.

 

 

16. aprilil toimus EV100 avamine ja Noorte Laulu- ja Tantsupeo tule süütamine. Harjumaal toimus see Suurupi alumises tuletornis. Ürituse pildid leitavad SIIT

 

 

Tantsupeo I eelproovi ajagraafik rühmadele 24.-25.01.17

 

Laulupeo eelproovide graafik 

 

KATEGOORIATE omistamise juhend

 

Tantsupeo eelproovide läbiviimisest

 

TANTSULUHTIDELE (eelproovid ja registri korrastus)

 

Eelproovide info MUDILASKOORIDELE

 

Eelproovide info LASTEKOORIDELE

 

Eelproovide info POISTEKOORIDELE

 

Eelproovide info NOORMEESTEKOORIDELE

 

Eelproovide info NEIDUDEKOORIDELE

 

Eelproovide info SEGAKOORIDELE

 

Eelproovide info PUHKPILLIORKESTRITELE

 

Eelproovide info NOORTE SÜFOONIAORKESTRITELE

 

Harjumaa tantsupeo II eelproovi ajad

 

Lisainfo: 

Riin Kivinurm

Kultuurinõunik

XII noorte laulu- ja tantsupeo Harjumaa kuraator

Harju Maavalitsus

Tel 6118752 ; 5261624

riin.kivinurm@harju.maavalitsus.ee

 

 

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK