« Tagasi

Pressiteade - Viimased Harjumaa teenetemärgiga tunnustatavad on välja valitud

Viimased Harjumaa teenetemärgiga tunnustatavad on välja valitud

 

PRESSITEADE

Harju Maavalitsus

Tallinnas, 18.12.2017

 

Viimased Harju maavanema poolt antava tunnustuse – Harju maakonna teenetemärgi, kavalerid on selgunud. Autasud antakse tunnustatavatele üle 30. detsembril 2017 Rahvusooperis „Estonia" toimuval pidulikul aktusel.

 

Viimasteks Harjumaa teenetemärgi kavalerideks on:

 1. Lembit Pallas, Tabasalu Ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetaja, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna lektor, Tabasalu Triatloniklubi treener – pühendunud panuse eest pedagoogilises tegevuses reaalainete õpetamisel ja Tabasalu Triatloniklubi loomisel;

2. Rait Killandi, Päästeliidu nõukogu esimees, MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse esimees, vabatahtlik merepäästja – tunnustustvääriva panuse eest päästeala vabatahtlikku tegevusse ja Eesti kodanikuühiskonna edendamisse;

3. Ülle Rajasalu, Tallinna Linnavolikogu liige, Harju maavanem aastatel 2009-2017 – märkimisväärse panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja arendamisel;

4. Värner Lootsmann, Loksa linnapea, Harju maavanem aastatel 2006-2009 – märkimisväärse panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja kohaliku elu edendamisel Loksa linnas;

5. Mait Kornet, Harju maavanem aastatel 1994-1999 – pühendunud panuse eest maakonna huvide kaitsmisel ja edendamisel.

 

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse Harju maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohaliku omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

 

Teenetemärgi annetamise otsustab Harju maavanem oma korraldusega.

 

Harju maakonna teenetemärgiga on Harju maakonnale osutatud teenete eest tunnustatud silmapaistvamaid isikuid alates 1996.aastast.

 

Aastatel 1996-2016 tunnustati Harju maakonna teenemärgiga 78 inimest. Aastal 1996 said esimesed teenetemärgid Julius Põldmäe ja Toivo Veenre. Julius Põldmäe kauaaegne tõhusa töö eest Harjumaa põllumajanduse arendamisel ja maakonna põllumajanduse, valdade ning kihelkondade ajaloo uurimisel ja publitseerimisel. Toivo Veenre Harju maakonna põllumajanduse, kohaliku omavalitsuse tegevuse juhtimise ja kultuurielu edendamise eest.

 

 

 

 

 

Pressiteate koostas:

Anne Martin

Noorsootöö ja avalike suhete nõunik

Harju Maavalitsus

Tel 5132856

anne.martin@harju.maavalitsus.ee