« Tagasi

Teade: Kandidaate konkursile „Turvaline Hoone“ saab Harjumaalt esitada 15.septembrini


Harju Maavalitsuse

 

TEADE

 

04.august 2017

 

Kandidaate konkursile „Turvaline Hoone" saab Harjumaalt esitada 15.septembrini

 

Politsei ja Harju Maavalitsuse koostöös konkursi korras väljaantava märgise „Turvaline Hoone" kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 15.septembrini 2017.

 

6.juunil 2017 kuulutati välja konkurss leidmaks kandidaate politsei ja Harju Maavalitsuse poolt omistatavale märgisele „Turvaline Hoone".

 

Märgise „Turvaline Hoone" saaja valitakse esitatud kandidaatide seast välja Harjumaa turvalisuse nõukogu juurde moodustatud turvalise elukeskkonna komisjoni poolt.

 

Märgise taotlemine toimub kooskõlas vastava taotlemise ja väljastamise korraga ning taotlus tuleb esitada selleks spetsiaalselt kehtestatud vormil hiljemalt 15.septembriks e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.

Märgis „Turvalise Hoone" on  loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine keskkonna kujundamise läbi) põhimõtete edendamiseks. Märgise kontseptsioon annab hoone, hoonete grupi või ala omanikule võimaluse tagada oma objekti suurem turvalisus juba planeerimise, projekteerimise ja ehitamise järgus. Samuti on võimalik taotleda märgist pärast olemasoleva hoone rekonstrueerimist.

Märgise taotlemine on vabatahtlik. Märgis „Turvaline Hoone" väljastatakse ainult valminud objektile (hoone, hoonete grupp või ala), mis on loodud CPTED põhimõtteid järgides.  Tulemuseks peab olema terviklik lahendus, kus ka hoone ümbruskond vastab CPTED põhimõtetele.

 

 

Lisainformatsioon:

Terje Lillo

Nõunik, turvalise elukeskkonna komisjoni esimees

Harju Maavalitsus

Telefon: 611 8604

e-post: terje.lillo@harju.maavalitsus.ee

 

Teate koostas:

Anne Martin

Nõunik

Harju Maavalitsus

Telefon: 6118755; 5132856

e-post: anne.martin@harju.maavalitsus.ee