« Tagasi

Südamekuud tähistasid ligi 5000 inimest üle Harjumaa

Nii nagu eelnevatel aastatel, registreeriti Harjumaal ligi 5000 inimest, kes võtsid osa erinevatest omavalitsuste Südamekuu tegevustest. Tegelikkuses on arv siiski mitmeid kordi suurem, kui arvestada juurde töökohtades ja sõpruskondades tehtavaid tervist toetavaid tegevusi aprillikuul. Südameterviseteemalised tegevused toimuvad Eestis juba 25. korda ning nendega kutsutakse inimesi üles hoidma ja hoolima oma südametervisest!

 

Kuigi varem korraldati  Eestis südamenädalat, siis 2016. aastal otsustati südametervisele pühendada terve kuu ning varasem südamenädal nimetati ümber südamekuuks.  Harju Maavalitsuse peaspetsialist Kerli Tamme sõnul moodustavad südame-veresoonkonnahaigused suurima osa Eesti tervisekoormusest ja mõjutavad märkimisväärselt rahvastiku tervena elatud eluiga ja varajast suremust. Peaspetsialisti hinnangul on positiivsete ennetustulemuste saavutamiseks ülimalt vajalik multisektoraalse  ennetustöö jätkumine ning järjepidev tõhustumine.  

Harjumaa 2017. aastal uuendatud Terviseprofiilist järeldub, et peamised harjumaalaste  surmade põhjused  on südame isheemiatõbi, hüpertooniatõbi, peaaju veresoonte haigused, seejärel pahaloomulised kasvajad ning kolmandal kohal on välispõhjused ehk vigastused (sh mürgistused). Kui Harju maakonna meestel esineb kõige sagedamini pahaloomulisi kasvajad, õnnetussurmasid, alkoholisurmasid, siis naistel esineb kõige enam vereringehaigusi.

 

Südamekuu tegevusteks eraldas Harju Maavalitsus läbi projektide rahalisi vahendeid Harjumaa omavalitsuste erinevatele allasutustele, vabaühendustele, mittetulundusühingutele, ettevõtetele jt organisatsioonidele. Sel aastal toetati 10 omavalitsuse südamekuu projekte 36 erineva südametervist toetava tegevusega. Veel on sõlminud Harju Maavalitsus  lepingud 14 omavalitsusega uimastiennetustegevuste, vaimse tervise tegevuste ja liikumisrühma moodustamise tegevuste toetuseks. Enim taotlusi on esitatud vaimse tervise teemadele, millega soovitakse parendada nõustamisteenuste kättesaadavust eelkõige lastevanemate hulgas.

 

Harjumaa terviseprofiilist selgub, et nõustamisteenuste osas on inimesed paljudes teenustest väheteadlikud ja sageli on need ka sihtrühmale kättesaamatud teenuse asukoha, maksumuse või suure nõudluse tõttu. Selleks aga, et teadlikkust tõsta, tuleks jätkuvat teha teavitustööd ning luua toimivad koostöövõrgustikud institutsioonide vahel ning arendada välja maakondlikud nõustamissüsteemid. Õnneks on tänu meie e- riigi arengule, on paljud riigiülesed asutused ja teenused kättesaadavad ka internetipõhiselt.

 

Täispika terviseprofiiliga saab tutvuda SIIN.

 

Lisainfo
Kerli Tamm
Harju Maavalitsus
Haridus- ja sotsiaalosakond
sotsiaal- ja tervishoiutalituse
peaspetsialist