Uudised ja Teated

Harjumaa tunnustab 2016. aasta parimaid haridustöötajaid

29.09.2016

Sel neljapäeval tunnustavad Harju maavalitsus ja Harju Omavalitsuste liit rahvusooperi Estonia talveaias toimuval tänuüritusel Harjumaa 2016. aasta parimaid haridustöötajaid. Kokku tunnustatakse üheksas kategoorias 35 haridustöötajat või -asutust....  Loe edasi »

22.09.16

Kolmapäeval, 28. septembril 2016 toimub kell 12:00–13:00 Harju maavalitsuses

"Lapsendamise tund".

 

Iga huviline võib sel ajal maavalitsusse sisse põigata ja küsida küsimusi lapsendamise kohta. See tund toimub MTÜ Oma Pere poolt korraldatud üle-eestilise lapsendamisnädala raames.

 

Külaskäiku ette registreerima ei pea.

 

Lapsendamise tunni eesmärk on positiivse tähelepanu juhtimine lapsendamise teemale. Kuna alates 1. jaanuarist 2017. aastal plaanib sotsiaalministeerium lapsendamise korraldamise üle viia Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitse üksuse alla, siis oleme kutsunud infotunnile osalema SKA töötajad. See annab võimaluse saada vastuseid küsimustele, mis üleviimisega veidi enam kui 3 kuu pärast lapsendamise protsessis muutub, kes hakkab läbi viima pereuuringuid, kuidas hakkab toimima lapsendamise register jne. (info Helbe Jaanimägi 611 8551)

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

22.09.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK