Uudised ja Teated

Harju maavanem tunnustab Harjumaa 2016. a tublimaid täiskasvanud õppijaid

18.10.2016

2016. aastal pälvivad täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustuse 7 Harjumaa tublimat tegijat järgmistes kategooriates: aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon, aasta koolitussõbralik omavalitsus, aasta raamatuk...  Loe edasi »

Täiskasvanud õppija nädala üritused Harjumaal

18.10.16

Ürituste ajakava on leitav SIIT

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor 2016

4.10.16
 
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 1. november 2016.a. kell 16:30.

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK