Uudised ja Teated

Harjumaa haldusreformi viimane rahvaküsitlus toimub Paldiskis

26.05.2017

Sel nädalavahetusel, 27. ja 28. mail toimub Paldiski elanike küsitlus, et saada seisukoht valitsuse ettepanekule Paldiski ühendamiseks Lääne-Harju vallaga. Küsitluse korraldab Harju maavanem, kuna Paldiski linn ise seda küsitlust tähtaegselt, 15...  Loe edasi »

Paldiski elanike küsitlus toimub 27. ja 28. mail

19.05.17

Harju maavanema 16.05.2017 korralduse nr 565-k alusel korraldatakse haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta 27. ja 28. mail 2017 Paldiski elanike küsitlus. Küsitluses saavad osaleda  vähemalt 16-aastased isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Paldiskis.

 

Küsitluslehele kantakse küsimus „Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?" vastusevariantidega „jah" ja „ei".

 

Küsitlus toimub küsitluspunktis, mis asub Paldiskis Rae tn 38 laupäeval, 27. mail 2017 kell 11:00 kuni 19:00 ja pühapäeval, 28. mail 2017 kell 11:00 kuni 19:00. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

 

Kui küsitlusleht soovitakse täita kodus, tuleb taotlus esitada küsitluspunkti 27.05.2017 või 28.05.2017 hiljemalt kell 16:00.

 

Küsitlus toimub ka elektroonilise küsitlusena laupäeval, 27. mail 2017 kell 00:00 kuni 19:00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee ning on sel ajal otse ligipääsetav ka järgmise lingiga: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13902

 

Täpsem teave telefonil 611 8574

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

23.05.17
Toimetaja: JANE GRIDASSOV

Rail Baltic

22.12.16

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: JANE GRIDASSOV
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK
28.04.17
Toimetaja: JANE GRIDASSOV