Uudised ja teated

Harjumaa haldusreformi viimane rahvaküsitlus toimub Paldiskis

  Sel nädalavahetusel, 27. ja 28. mail toimub Paldiski elanike küsitlus, et saada seisukoht valitsuse ettepanekule Paldiski ühendamiseks Lääne-Harju vallaga. Küsitluse korraldab Harju maavanem, kuna Paldiski linn ise seda küsitlust tähtaegselt, 15. maiks, läbi ei viinud.   Paldiski elanikelt küsitakse, kas nad toetavad Paldiski linna, Keila linna, Keila valla, Padise...

Turvalise Hoone Märgis

  Turvalise hoone märgis töötati välja EL projekti HOME/2012/ISEC/AG/4000004321 "Development of existing urban design, planning and crime prevention methods and introduction of new ones to improve living environment safety (CPTED)'' raames 2015. a.   Turvalise Hoone Märgis on  loodud CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design – kuritegude ennetamine...

Alkoholi liigtarvitajaid hakkab sõeluma 11 uut perearstikeskust

Tervise Arengu Instituut Pressiteade 24. mai 2017   Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) teenust hakkavad lisaks praegusele 11 perearstikeskusele osutama veel 11 uut perearstikeskust.   Teenuse eesmärk on ennetada ja vähendada alkoholi liigtarvitamist ja sellest tulenevaid kahjusid. Teenuse käigus...

Kogukondliku turvalisuse 2017 toetusvooru tulemused

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta toetusvooru laekus Harjumaal 23 avaldust, millest nõuetele vastas ja menetlusse võeti 20 avaldust.  Vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule rahastati Harjumaal kokku 6 taotlust kogusummas 18 039,35 eurot.    Harju maavanema korralduse nr 607-k "Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta projektitaotluste rahastamine" alusel rahuldati...

Surmade arv mullu vähenes

Tervise Arengu Instituudi surma põhjuste registri andmetel oli Eestis eelmisel aastal 15 276 surmajuhtu, mida on 0,4 protsenti vähem kui aasta varem. Üle poole kõikidest surmadest – 8006, oli põhjustatud vereringeelundite haigustest, mis viisid meie seast 3253 meest ja 4753 naist.    Surmapõhjustena järgnesid pahaloomulised kasvajad, millesse suri 3760 inimest, ning...

Eelinfo 22. – 28. mai

Harju Maavalitsus     Eelinfo 22. – 28. mai   Esmaspäev, 22. mai - Kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604) - Kell 15.00- 17.00 osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse riigi eriplaneeringu algatamise teemalisel nõupidamisel Rahandusministeeriumis (info Joel Jesse 611 8780)...

Üleriigilise laste ja noorte videokonkursi “Tegi pätti 2017” parimad on selgunud

Seitsmendat aastat Harjumaa alaealiste komisjoni poolt korraldatava konkursi eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Sel korral laekus kokku 43 tööd noortelt autoritelt üle Eesti.   Žürii lähtus parimate väljaselgitamisel teema aktuaalsusest, selle käsitlusest, uudsusest ja noortepärasusest. Lisaks sellele...

Südamekuud tähistasid ligi 5000 inimest üle Harjumaa

Nii nagu eelnevatel aastatel, registreeriti Harjumaal ligi 5000 inimest, kes võtsid osa erinevatest omavalitsuste Südamekuu tegevustest. Tegelikkuses on arv siiski mitmeid kordi suurem, kui arvestada juurde töökohtades ja sõpruskondades tehtavaid tervist toetavaid tegevusi aprillikuul. Südameterviseteemalised tegevused toimuvad Eestis juba 25. korda ning nendega kutsutakse inimesi üles...

Harjumaa parimate haridustöötajate tunnustamine

11. mail 2017 toimunud Aasta Õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab" piirkondliku komisjoni koosolekul valiti välja 25 Harju maavanema tunnustuse pälvijat, kellest 9 parimat esitatakse vabariiklikule konkursile.   Kokku esitati komisjonile 96 kandidaadi taotlust 9 kategoorias. Avaldusi tublide haridustöötajate tunnustamiseks laekus järgnevalt: 28 kandidaati aasta lasteaiaõpetaja...

Paldiski elanike küsitlus toimub 27. ja 28. mail

Harju maavanema 16.05.2017 korralduse nr 565-k alusel korraldatakse haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta 27. ja 28. mail 2017 Paldiski elanike küsitlus . Küsitluses saavad osaleda  vähemalt 16-aastased isikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Paldiskis.   Küsitluslehele kantakse küsimus „ Kas toetate Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski...

Eelinfo 15. – 21. mai

Harju Maavalitsus     Eelinfo 15. – 21. mai   Esmaspäev, 15. mai - Kell 15.00 kohtub kultuurinõunik Riin Kivinurm Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu juhatusega. (Info Riin Kivinurm 611 8752)   15.-18. mai - Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Tiina Beldsinsky osalevad Kesk-Läänemere...

Harjumaal registreeriti aprillis 129 lapse sünd

  2017. aasta aprillis registreeriti Harju maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel kokku 129 lapse sünd, neist 6 talituses ja 123 kohalikes omavalitsustes.   Populaarsemad poistele pandud nimed olid: Dmitri, Gregor, Hugo, Johannes ja Marten. Populaarsemad tüdrukutele pandud nimed olid: Brita, Eliise, Emma, Lisanna, Loore ja Marta. ...

FinEst Link

                                      Projekti eesmärgiks on teostada Helsingi-Tallinna püsiühenduse tasuvusuuring. Projekti käigus analüüsitakse püsiühenduse erinevaid mõjusid nii keskkonnale, majandusele, tööjõu liikumisele, töötatakse välja tunneli ehitamise rahastamismudelid ning...

Eelinfo 08. – 14. mai

Harju Maavalitsus     Eelinfo 08. – 14. mai   Esmaspäev, 08. mai - Kell 9.00 osalevad nõunik Terje Lillo ja avalike suhete nõunik Jane Gridassov Kogukondliku turvalisuse 2017. a. toetusvooru taotluste hindamiskomisjoni koosolekul Harju Maavalitsuse II korruse saalis (info Terje Lillo 611 8604) - Noorsootöö nõunik Anne Martin viib...

Eelinfo 01. – 07. mai

Harju Maavalitsus       Teisipäev, 02. mai - Kell 9.00-11.00 osalevad arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Joel Jesse ja nõunik Kaarel Kose Rail Baltica tasuvusanalüüsi esitlusel ja arutelul Tallinnas, Nordic Hotel Forumis (info Joel Jesse 611 8780) - Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, kultuurinõunik Riin Kivinurm, noorsootöö...

Rahvastikutoimingute talitsuse vastuvõtt

Kolmapäeval, 03.05.2017 kella 10:00 -12:00 rahvastikutoimingute talituses vastuvõttu erandina ei toimu.  Vabandame võimalike ebamugavuste pärast 

RR vastuvõtt

Kolmapäeval, 03.05.2017 kella 10:00 -12:00 rahvastikutoimingute talituses vastuvõttu erandina ei toimu.  Vabandame võimalike ebamugavuste pärast   

Harju maavanema ettepanek lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisesse teehoiukavasse 2021-2027

Harju maavanem Ülle Rajasalu saatis selle nädala alguses majandus- ja taristuministrile ettepaneku lülitada Tartu maantee delta rajamine järgmisse teehoiukavasse 2021-2027. Tegemist on Tallinna väikese ringtee ehk Tartu maantee deltaga, mis ühendaks ühelt poolt Smuuli tee pikendust Tartu maanteega Peetri küla piirkonnas ning teiselt poolt suubuks Viljandi maanteele Valdeku tänava...