Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

7.11.16
Alates 1. jaanuarist 2016 väljastab rahvastikuregistri andmeid  õigustatud huvi korral ja kuni 20 isiku kohta maavalitsus.

 

Suuremamahuliste päringutega tuleb pöörduda Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse poole: (e-posti aadress abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444). 

 

Riigilõivuseaduse (RLS) §-st 341¹ tulenevalt tuleb isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõtte või väljatrüki väljastamise eest tasuda riigilõivu ühe isiku andmete eest 5 eurot.

 

Riigilõiv tasuda:

 

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Nordea Bank EE701700017001577198 
Danske Bank EE403300333416110002 

 

Viitenumber:  2900082715    (dokumendi tellimisel Harju Maavalitsusest)

 

Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.

 

Lisateave asjaajamis- ja haldustalituse telefonidel 611 8610 ja 6 11 8602 või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee

 

 

Teadmiseks isikukoodi taotlejale

 

Isikukoodi taotlemine

 

Isikukood on isiku soo ja sünniaja alusel moodustatud isiku üheselt kindlaksmääramist võimaldav arv, mis moodustatakse Eesti Vabariigi standardi EVS 585:2007 alusel.

Isikukood antakse kui:

  • Eestis registreeritakse isiku elusündmus
  • isik asub Eestisse elama 
  • sisestatakse arhiivist isiku Eesti perekonnaseisudokument
  • isik ei ela alaliselt Eestis, kuid vajab isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi andmekogusse

 

Näiteks kui isik viibib Eestis ajutiselt (elab Lätis, aga töötab siin), saab ta esitada isikukoodi saamiseks taotluse lähimas maavalitsuses kohapeal. Kui isik ei saa taotlust Eestis esitada, võib ta seda teha välisriigis asuvas Eesti välisesinduses.

Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ettenähtud alustest.

Taotluse esitamine on riigilõivuvaba.

Vajalik isiklik kohaletulek ja avaldaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

 

 

Isikukood loetakse isikule antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.

Avaldajale väljastatakse perekonnaseisuametniku kinnitatud väljatrükk, kus kajastub temale antud Eesti isikukood.

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV