24.03.17

 

 

 

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.

 

 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminarid 2016

 

Päevakorrad:

 

 

 

 

Terviseameti infomaterjalid ja sihtuuringud 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV