27.04.17

 

 

 

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.

 

 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminarid 2016

 

Päevakorrad:

 

 

 

Harjumaa tervise- ja turvalisuse konverents 2016 „Kes kujundab tervet ja turvalist tulevikku?" 

 

Harjumaa turvalisuse nõukogu koostööseminar nr 3 

 

Harjumaa siseturvalisuse koostööseminar Harjumaa koolijuhtidele „Kool-osa turvalisest kogukonnast" 

 

 

 

Harjumaa siseturvalisuse nõukogu koostööseminarid 2017 

 

 

Terviseameti infomaterjalid ja sihtuuringud 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV