27.04.15

Eelinfo 27. aprill – 3. mai

 

Esmaspäev, 27. aprill

 

- kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

 

- kell 17.00–18.30 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja  peaspetsialist Alan Rood Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringu eskiislahenduse (Harku alajaama ja Keila alajaama vahelise trassilõigu osas) avalikul arutelul Saue Valla Kultuurikeskuses (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 18.30–20.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja  peaspetsialist Alan Rood Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringu eskiislahenduse (Keila alajaamast Kernu vallani jääva trassilõigu osas) avalikul arutelul Saue Valla Kultuurikeskuses (info Joel Jesse 611 8780)

 

- osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders, haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv, kultuurinõunik Riin Kivinurm, noorsootöö nõunik Anne Martin, haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Inna Mikli ja Evi Lauer välisvaatlejatena eesti keele riigieksamitel Harjumaa koolides. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

- annavad haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Sirje Luide ja Marek Männik Tallinna ja Harjumaa koolidele välja ja võtavad vastu eesti keele ja eesti keel teise keelena riigieksamite materjale SAs Innove. (info Sirje Luide 611 8747)

 

Teisipäev, 28. aprill

 

- kell 13.00–17.00 osaleb arengutalituse nõunik Heino Alaniit säästva linnaliikuvuse teabepäeval Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogus  (info Heino Alaniit 611 8772)

 

- kell 15.00 osaleb kultuurinõunik Riin Kivinurm Rae Kultuurikeskuses Harjumaa Vanavanemate päeva korralduskomisjoni töös. (info Riin Kivinurm 611 8752)

 

- kell 16.00– 8.00 osaleb noorsootöö nõunik Anne Martin europarlamendi saadik Tunne Kelami büroos novembrisse plaanitava noorte arvamus-osalusürituse, mis on pühendatud Eesti Kongressi 20.aastapäevale, planeerimiskoosolekul. (info Anne Martin 611 8755)

 

- osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Tiiu Pärnmäe aktiivse vananemise rahvusvahelisel konverentsil  Rävala pst 3. (info Tiiu Pärnmäe 611 8546)

 

Kolmapäev, 29. aprill

 

- osaleb haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni töös Põhja-Eesti Rajaleidja Keskuses Maakri 23a. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

Neljapäev, 30. aprill

 

- kell 12.00–16.00 osalevad peainspektorid Sirje Luide ja Marek Männik inglise keele ja riigieksami ja üleriigiliste tasemetööde materjalide väljaandmise ettevalmistamisel SAs Innove. (info Sirje Luide 611 8747)

 

- kell 14.00 kohtub maavanem Ülle Rajasalu Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse esindajatega Maakri 23 a (info Terje Lillo 611 8604)

 

Laupäev, 2. mai

 

- osaleb peainspektor Evi Lauer Kehra Rahvamajas segakoori ja lauluklubi Helin 60. aastapäeva tähistamisel. (info Evi Lauer 611 8745)

 

3. – 6. mai

 

- osalevad maavanem Ülle Rajasalu, nõunik Terje Lillo ja arengutalituse nõunik Kaarel Kose välislähetuses Poola Vabariigis Krakovis, seoses osalemisega Euroopa kohalike omavalitsuste kongressil (info Terje Lillo 611 8604)

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK