26.01.15

Eelinfo 26. jaanuar – 1. veebruar

 

Esmaspäev, 26. jaanuar

 

- kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

 

- kell 14.00-16.00 osaleb noorsootöö nõunik Anne Martin on MTÜs Papaver seoses viimase kui alaealiste komisjonile teenuseosutaja poolt rahvusvahelise EQUASS kvaliteedisertifikaadi taotlemisega seotud auditi raames läbiviidava intervjuuga. (info Anne Martin 611 8755)

 

- kell 15.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu koostöökohtumisel Põhja prefektuuri ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhtidega maavalitsuse II korruse saalis (info Terje Lillo 611 8604)

 

Teisipäev, 27. jaanuar

 

- kell 15.00 – 17.30 osaleb peainspektor Sirje Luide  ajalooõpetajate ainesektsioonis Tallinna Õpetajate Majas. (info Sirje Luide 611 8747)

 

- kell 15.00 osaleb peainspektor Merike Küttis 2-4. klasside tüdrukute joonistamispäeva žürii töös ja näituse korraldamises Harju Maavalitsuse III korruse saalis. (info Merike Küttis 611 8754)

 

Kolmapäev, 28. jaanuar

 

- kell 10.00 Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni koosolek Harju Maavalitsuse A-korpuse IV korruse kabinetis nr 141 (info Kaili Velleste 611 8785)

 

- kell 11.00 osaleb arengutalituse peaspetsialist Maret Välja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse volinike kogu koosolekul Tallinnas, A. Weizenbergi 30 (info Maret Välja 611 8773)

 

- kell 15.00 Tallinna linn, Mere pst 4 ja sellega külgneva ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Helen Madison, 611 8584)

 

-kell 18.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu foorumil „ Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?" Viimsi vallavalitsuses (info Terje Lillo 611 8604)

 

- peainspektor Evi Lauer osaleb Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni töös Põhja – Eesti Rajaleidja Keskuses. (info Evi Lauer 611 8745)

 

Neljapäev, 29. jaanuar

 

- kell 10.00 osalevad planeeringute talituse peaspetsialistid Helen Madison ja Kaili Velleste dokumentide vormistamise ja õigekirja koolitusel Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Helen Madison, 611 8584)

 

- kell 10.00-15.00 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders,  haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning noorsootöö nõunik Anne Martin ANDRASe korraldataval täiskasvanuhariduse seminaril Rajaleidja keskuses. (info Anne Martin 611 8755)

 

- kell 10.30-12.30 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse, nõunikud Heino Alaniit ja Kaarel Kose ning peaspetsialist Tiina Beldsinsky Tallinn - Helsingi vahelise tunneli tasuvuse eeluuringu töökoosolekul Tallinna Keskraamatukogus (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 11.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Harjumaa täiskasvanuhariduse poliitikakujundajate seminaril Põhja- Eesti Rajaleidja Keskuses (info Terje Lillo 611 8604)

 

- peainspektorid Merike Küttis ja Sirje Luide osalevad koolitusel Korrektne eesti keel ja ladus eneseväljendus Harju Maavalitsuse III korruse saalis. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

- peainspektor Evi Lauer osaleb vene õppekeelega koolide 2.-3. klasside õpioskuste olümpiaadil Maardu Gümnaasiumis. (info Evi Lauer 611 8745)

 

Reede, 30. jaanuar

 

- kell 12.00-14.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja noorsootöö nõunik Anne Martin Harjumaa alaealiste komisjoni istungil Harju Maavalitsuse V korrusel. (info Anne Martin 611 8755)

 

- kell 14.00 osaleb maavanem Ülle Rajasalu Häirekeskuse ja Päästeameti Tallinna ühishoone pidulikul avamisel Osmussaare tee 2 (info Terje Lillo 611 8604)

 

- kell 19.00 osaleb kultuurinõunik Riin Kivinurm Loo Kultuurikeskuse aastapäeval. (info Riin Kivinurm 611 8752)

 

Laupäev, 31. jaanuar

 

- peainspektor Inna Mikli viib läbi üleriigilise bioloogiaolümpiaadi Harjumaa vooru Saue Gümnaasiumis. (info Inna Mikli 611 8744)

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK