25.05.15

Eelinfo 25. – 31. mai

 

Esmaspäev, 25. mai

 

- kell 9.30-13.15 osalevad sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder  ja Liis Saarna laste internetisõltuvuse projekti DIGILAPS infopäeval Euroopa hotellis (info Nele Kunder 611 8547)

 

- kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

 

Teisipäev, 26. mai

 

- kell 10.00-15.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu töökoosolekul Hendrikson&Ko kontoris (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 10.00-17.00  osaleb maavanem Ülle Rajasalu konverentsil „Riik ja kohalik omavalitsus-ajaloost ning tänapäevast-ikka suunaks parem tulevik" Tallinna Ülikooli Maximuse saalis (info Terje Lillo 611 8604)

 

- kell 14.00 arengutalituse nõunik Heino Alaniit osaleb meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" tegevuskava koostamise nõupidamisel Tallinna linnavalitsuse istungite saalis Vabaduse väljak 7 (info Heino Alaniit 611 8772)

 

- osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders üleriigilise nõustamiskomisjoni töös SA Innoves, Lõõtsa 4, Tallinn. (info Maris Liiders 611 8740)

 

27.- 28. mai 

 

- osaleb sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder KEAT laagris Muraste Politsei- ja Piirivalvekolledžis (info Nele Kunder 611 8547)

 

Kolmapäev, 27. mai

 

- kell 9.00-11.30 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu

maakonnaplaneeringu töökoosolekul Rae Vallavalitsuses, mille põhjal koostatakse täpsemad lahendused trassialternatiivile Rae valla osas (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 13.00-15.00 osaleb arengutalituse peaspetsialist Alan Rood maakonnaplaneeringute alasel nõupidamisel Siseministeeriumis (info Alan Rood 611 8789)

 

- kell 13.30-16.00 osaleb arengutalituse juhataja Joel Jesse Rail Balticu maakonnaplaneeringu töökoosolekul Kiili Vallavalitsuses, mille põhjal koostatakse täpsemad lahendused trassialternatiivile Kiili valla osas (info Joel Jesse 611 8780)

 

- osalevad kultuurinõunik Riin Kivinurm, noorsootöö nõunik Anne Martin ning haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Inna Mikli välisvaatlejatena põhikooli eesti keel teise keelena B-1 tasemeeksamil Harjumaa koolides. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

- võtavad haridus- ja kultuuritalituse peainspektorid Sirje Luide ja Marek Männik vastu  põhikooli eesti keel teise keelena B-1 tasemeeksami materjale Tallinna ja Harjumaa koolidelt SAs Innove. (info Sirje Luide 611 8747)

 

- osaleb haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv Harjumaa ja Tallinna nõustamiskomisjoni töös Põhja- Eesti Rajaleidja Keskuses Maakri 23a. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

Neljapäev, 28. mai

 

- kell 10.00-12.30 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu töökoosolekul Maardu Linnavalitsuses, mille põhjal koostatakse täpsemad lahendused trassialternatiivile Jõelähtme valla ja Maardu linna osas (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 12.00-16.30 osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ning noorsootöö nõunik Anne Martin Harjumaa alaealiste komisjoni istungil Harju Maavalitsuses. (info Anne Martin 611 8755)

 

- kell 14.00-16.00 toimub maavanem Ülle Rajasalu kodanike vastuvõtt eelregistreerimise alusel (info Terje Lillo 611 8604)

 

Reede, 29. mai

 

- kell 10.00-16.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood uut keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (KeHJS) tutvustaval koolitusel Keskkonnaministeeriumis (info Joel Jesse 611 8780)

 

Laupäev, 30. mai

 

- kell 17.00 osalevad maavanem Ülle Rajasalu ja kultuurinõunik Riin Kivinurm Kuusalu-Jõelähtme laulu-ja tantsupeol „Regilaul ja karuäke", mis on pühendatud Veljo Tormise 85. sünnipäevaks, Kuusalu keskkooli staadionil ja männikus (info Terje Lillo 611 8604)

Toimetaja: HEIKKO KUKK