23.03.15

Eelinfo 23. – 29. märts

 

Esmaspäev, 23. märts

 

- kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

 

23.-24. märts

 

- arengutalituse peaspetsialist Tiina Beldsinsky osaleb Soome Vabariigis Marienhamnis Kesk-Läänemere programmi 2014–2020 seirekomitee töös (info Tiina Beldsinsky 611 8790)

 

Teisipäev, 24. märts

 

- kell 9.30-16.00 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Nele Kunder konverentsil „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?" Nordic Hotel Forumis (info Nele Kunder 611 8547)

 

- kell 10.00-12.30 osaleb rahvastiku toimingute talituse peaspetsialist Liivi Suursoo vaimulike koolituse  töökoosolekul Siseministeeriumis (info Liivi Suursoo 611 8765)

 

- kell 10.00-15.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Baltic planeeringu töökoosolekul OÜ Hendrikson & Ko kontoris (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 10.00 osalevad haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv ning peainspektorid Inna Mikli ja Marek Männik haridust tõendavate dokumentide plankide väljastamisega seotud nõupidamisel SA Innoves. (info Inna Mikli 611 8744)

 

- kell 13.00-17.00 osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist Liis Saarna  Sotsiaalministeeriumi lastekaitsespetsialistide infopäeval Toompuiestee 23, Tallinn. (info Liis Saarna 611 8551)

 

- kell 14.30 osalevad nõunik Terje Lillo ja kultuurinõunik Riin Kivinurm Harju Maakaitsepäeva korralduskomisjoni töös Harku vallas. (info Terje Lillo 611 8604)

 

Kolmapäev, 25. märts

 

- kell 10.00 Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni koosolek Harju Maavalitsuse A-korpuse IV korruse kabinetis nr 141 (info Kaili Velleste 611 8785)

 

- kell 14.00 Rae vald, Rae küla, Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Helen Madison 611 8584)

 

- osaleb haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv riiklikult toetatavate õpilaskodukohtade teemalisel nõupidamisel Haridus- ja Teadusministeeriumis Tartus. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

- osaleb haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Evi Lauer Harjumaa ja Tallinna nõustamiskomisjoni töös Põhja- Eesti Rajaleidja Keskuses. (info Evi Lauer 611 8745)

 

- osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Tiiu Pärnmäe konverentsil "Linnade ja valdade päevad 2015" Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. (info Maris Liiders 611 8740)

 

Neljapäev, 26. Märts

 

- kell 10.00 osaleb kultuurinõunik Riin Kivinurm Vabariiklike rahvakultuuri keskseltside komisjoni töös Rahvakultuuri Keskuses. (info Riin Kivinurm 611 8752)

 

- kell 14.00-16.00 toimub maavanem Ülle Rajasalu kodanike vastuvõtt eelregistreerimise alusel (info

Terje Lillo 611 8604)

 

- osalevad haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv konverentsil "Linnade ja valdade päevad 2015" Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. (info Maris Liiders 611 8740)

 

Reede, 27. märts

 

- kell 09.00-15.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse, nõunik Kaarel Kose ja peaspetsialist Alan Rood Arhitektuurimuuseumis Rail Balticu konverentsil "Rail Baltic - arengu vedur" (info Joel Jesse 611 8780)

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK