29.08.16

Eelinfo 29. august – 4. september

 

Esmaspäev, 29. august

 

- kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604)

 

-  kell 14.00-16.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsel avalikul arutelul Harju Maavalitsuse III korruse saalis (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 18.00-20.00  osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsel avalikul arutelul Maardu Vaba Aja Keskuses (info Joel Jesse 611 8780)

 

- peainspektor Katrin Kuusk osaleb Harjumaa klassiõpetajate ainesektsioonis Kose Kultuurikeskuses. (info Katrin Kuusk 611 8754)

 

- peainspektor Tõnis Arvisto osaleb Harjumaa vene keele õpetajate ainesektsioonis Puškini Instituudis Maneezhi 7. (info Tõnis Arvisto 611 8777)

 

30. - 31. august

 

- arengutalituse nõunik Kaarel Kose osaleb Kesk-Läänemere Programmi projekti CBTRAN (Oslo-Peterburg transpordikoridor) ettevalmistamise töögrupi nõupidamisel Örebro maakonnas, Rootsi Kuningriigis (info Kaarel Kose 611 8616)

 

- arengutalituse peaspetsialist Tiina Beldsinsky osaleb Kesk-Läänemere programmi projekti FinEst Link töökoosolekul Uusimaa Liidu peakontoris Helsingis, Soome Vabariigis (info Tiina Beldsinsky 611 8790)

 

Teisipäev, 30. august

 

- kell 10.00-12.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringu nõupidamisel Skepast & Puhkim OÜ kontoris (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 14.00 Saku vald, Saku alevik, Männi tee 21 kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Loona Kangur 611 8785)

 

- kell 18.00-20.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsel avalikul arutelul Rae Kultuurikeskuse suures saalis (lisainfo Joel Jesse 611 8780)

 

- osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders üleriigilise nõustamiskomisjoni töös SA Innoves (Lõõtsa 4). (info Maris Liiders 611 8740)

 

Kolmapäev, 31. august

 

- kell 10.00-13.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse, peaspetsialist Alan Rood ja nõunik Heino Alaniit Harju maakonnaplaneeringu 2030+ töökoosolekul Harju Maavalitsuse III korruse saalis (info Joel Jesse 611 8780)

 

- kell 14.00 Tallinn, Suur-Patarei tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Loona Kangur 611 8785)

 

- kell 15.00 Kiili vald, Luige alevikus Tamme tn 9, Tamme tn 15, Tamme tn 17, Tamme tänav T1  detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud vastuväidete arutelu Harju Maavalitsuse A-korpuse III korruse saalis (info Loona Kangur 611 8785)

 

- kell 18.00-20.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood osalevad Rail Balticu maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsel avalikul arutelul Kiili Gümnaasiumis (info Joel Jesse 611 8780)

 

- haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv osaleb Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni töös Põhja-Eesti Rajaleidja Keskuses Maakri 23a. (info Piret Hiisjärv 611 8760)

 

Neljapäev 1. september

 

- maavanem Ülle Rajasalu, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders ja haridus- ja kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv osalevad Vaida Põhikooli juurdeehituse avamisel (Vana-Vaida tee 15, Vaida alevik, Rae vald). (info Maris Liiders 611 8740)

 

- kell 18.00-20.00 osalevad arengutalituse juhataja Joel Jesse ja peaspetsialist Alan Rood Rail Balticu maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku järgsel avalikul arutelul Saku Valla Maja II korruse saalis (info Joel Jesse 611 8780)

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK