28.08.14

Baltic Climate

 

Läänemere regiooni 2007-2013 programmi projekt „BalticClimate" käsitleb kliimamuutuse leevendamisega ja selle tagajärgedega kohanemisega seotud planeerimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

 

Eestis planeeritakse kasvuhoonegaaside vähendamiseks elanike juurdepääsuvõimaluste parandamist ühistranspordi ja kergliikluse parema korralduse abil Harju- ja Raplamaal, põhirõhuga Tallinna-Rapla raudteekoridoril. 

 

Selleks viidi läbi:

  1. Ühistranspordi integreerimise ja optimeerimise uuringud Edela-Harju ja Rapla raudtee suunal;
  2. Harju ja Rapla maakondade kergliikluse teemaplaneeringud;
  3. Raudteejaama – kergliiklusteevõrgustiku näidisehitusprojektid (Saku vald).

 

Projekti kestus: Oktoober 2008 - aprill 2012  

 

Eelarve: 4 440 720 EUR

 

Projektis osaleb 23 partnerit 7 Läänemereriigist (DE, EE, FI, LT, LV, PL, SE) koos assotsieerunud organisatsioonidega (sh Venemaalt).

 

Koduleht: http://www.balticclimate.org/

Toimetaja: HEIKKO KUKK