2.06.15

Harju maakonna avatud Harju noortekeskuste projektikonkursi korraldamise tingimused ja kord 2015.a 

 

Harju Maavalitsusele 2015. aasta riigieelarvest avatud noortekeskuste projektikonkursiks eraldatud toetussummade jaotus dokument ja korraldus

 

Avatud noortekeskuste 2015. aasta projektikonkursi läbiviimise tingimuste ja korra, taotluse- ning aruannete vormide kinnitamine_ maavanema korraldus

 

ANK projektide hindamiskomisjoni moodustamine - korraldus

 

ANK projektitaotluse taotlusankeet 2015. a

 

ANK projekti aruandevorm 2015. a

 

ANK projekti kuluaruande vorm 2015. a

 

Kontaktandmed:

Anne Martin
Noorsootöö nõunik, TÕN Harju Maavalitsuse koordinaator
Harju Maavalitsus
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
tel 611 8755
e-post: anne.martin@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: HEIKKO KUKK