Asenduskoduteenuse või lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

7.03.16

Teenuse üldandmed

 

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse osutada lapsehoiuteenust.

 

Tegevusluba antakse välja tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

 

1. Õiguslikud alused

2. Nõuded taotlejale

3. Piiriülene tegutsemine

4. Taotluse täitmine ja esitamine
5.
Riigilõivu tasumine

 

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot Rahandusministeeriumi kontole, märkides viitenumbriks 2900082867. Riigilõivu saab tasuda järgmistele kontodele:

  • SEB pank EE891010220034796011;
  • Swedbank EE932200221023778606;
  • Nordea Bank EE701700017001577198;
  • Danske Bank EE403300333416110002.

Maksekorraldust tegevusloa taotlemisel esitama ei pea.


Riigilõivu tasumisel palun lisada selgitusse: riigilõiv lapsehoiu- või asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemisel, Harju MV.

 

6. Taotluse menetlemine

7. Tegevusloa tingimuste muutmine

8. Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

9. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

10. Järelevalve

 

Kontakt
   

Tiiu Pärnmäe,

tiiu.parnmae@harju.maavalitsus.ee,

tel 611 8546