Alaealiste komisjoni toimingud

1.12.16
Harju maakonna alaealiste komisjon lähtub oma töös ja tegutseb järgmiste õigusaktide alusel:
 
VV 01.06.2002 määrus nr 207 „Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine"  
 
Alaealiste komisjoni koosseis (Harju maavanema 20.03.2012 korraldus nr 1-1443-k)
 
Lähem info:
 
Anne Martin
Alaealiste komisjoni sekretär
Harju Maavalitsus
Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn
tel 6118755