29.08.14

Harju Maavalitsuse ajalugu

 

Harju Maavalitsuse ajalugu ulatub aastasse 1917. 

 

30. märtsi 1917 määruse alusel loodi Harju maakonna omavalitsus. Harju Maakonnanõukogu liikmed valiti valdade poolt volitatud isikute kaudu. Harju Maakonnanõukogu avamise koosolek  toimus 1. juulil 1917 Tallinnas, Toompea valges saalis. Harju Maakonnanõukogu esimeheks valiti Johannes Reinthal. Asjaajamise keeleks otsustati võtta eesti keel.

 

Harju Maakonnavalitsuse (Maavalitsuse) struktuuris on olnud algperioodil sellised osakonnad nagu üldosakond (organiseeris mitmete erinevate komisjonide tööd) ja toitlusosakond (toiduainete tagavarade arvelevõtmine ning elanikkonna ja sõjaväe varustamine jms). Samuti oli maakonnavalitsuse struktuuris teedeosakond (hiljem moodustati ehitus- ja teedeosakond), tervishoiuosakond (ühitati vahepeal majandusosakonnaga ja hiljem moodustati sotsiaalosakond), maakoolivalitsus (hiljem moodustati haridusosakond) ning administratiivosakond. Huvitav on märkida, et Harju Maakonnavalitsus tegeles ka näiteks "jõuvankrite registreerimisega".

 

1941.a jaanuaris moodustati Harju Maakonna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee, mille tegevus katkes saksa okupatsiooni ajal 1941.a sügisest kuni 1944. a sügiseni.


Seoses maarajoonide moodustamisega Eesti NSV-s 1950.a likvideeriti Harjumaa Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee ja moodustati Harju Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee.

 

1990.a moodustati Harju Maakonnavalitsus ja 1993.a Harju Maavalitsus.

 

Harju maakonna Maakonnanõukogu esimehed, Maavalitsuse esimehed ja maavanemad:

1917 - 1920             Johannes Reinthal 
1920 - 1922             Oskar Suursööt
1922 - 1927             Martin Kruusimaa (Krusemann)
1927 - 1936             Rudolf Kuris 
1936 - 1940             Karl Robert Ruus 
1940 - 1941             Gustav Abel 
1940; 1941 - 1944  Paul Männik
1990 - 1991             Anti Oidsalu 
1991 - 1994             Mati Zernand 
1994 - 1999             Mait Kornet
1999 - 2004             Orm Valtson
2005 - 2006             Jaan Mark (kohusetäitja)
2006 - 2009             Värner Lootsmann
2009 -                       Ülle Rajasalu

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Kontaktid