Abielu registreerimine

2.03.16
Kirjeldus
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. 
Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile.
Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.
 
 
 
Kestvus Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. 
Hind

 30 EUR

 
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 

SEB pank

EE891010220034796011

Swedbank

EE932200221023778606

Nordea Bank

EE701700017001577198

Danske Bank

EE403300333416110002

 
 
 
 
 
 
 
 
Viitenumber: 2900082715, selgitus: abielukande tegemine  
 
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Tallinn, Roosikrantsi 12, B korpus I korrus


Vastuvõtuajad: 

esmaspäev ja kolmapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00

teisipäev ja neljapäev 09.00-13.00


Abielude registreerimine toimub eelregistreerimisega neljapäeviti ja reedeti
 
Vajaminevad dokumendid
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (dokumendi esitamist ei nõuta, kui need andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist); 
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (dokumendi esitamist ei nõuta, kui need andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist); 
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.
  • välisriigis elaval abiellusjal abieluvõimetõend
  • Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlkimisele ei kuulu vene- ja inglisekeelsed perekonnaseisudokumendid.
    Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama abieluvõimetõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi.
Tulemus
Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.
Viide

Palume avaldus printida kahepoolselt, mitte eraldi kahel lehel.