Abielu lahutamine

2.03.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

 

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

 

Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind

50 EUR

 

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 

SEB pank

EE891010220034796011

Swedbank

EE932200221023778606

Nordea Bank

EE701700017001577198

Danske Bank

EE403300333416110002

 

 

 

 

 

 

 

 

Viitenumber: 2900082715, selgitus: abielulahutuse kande tegemine

Õigusaktid

 

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Vastutaja

 

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Tallinn, Roosikrantsi 12, B korpus I korrus

 

Vastuvõtuajad: 

esmaspäev ja kolmapäev 09.00-12.00; 13.00-16.00

teisipäev ja neljapäev 09.00-13.00

 

Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühiseavalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisu asutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

 

Vajaminevad dokumendid
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • abielu sõlmimist tõendav dokument;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 

Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

 

Avaldused ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisu asutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav kui esitatav dokument on inglise või vene keeles. Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga kui välisleping ei näe ette teisiti.

 

Tulemus

 
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

Viide


Palume avaldused printida kahepoolselt, mitte eraldi kahel lehel.