Aafrika sigade katk

7.10.14

Kõik seapidajad peavad olema oma loomapidamishoone PRIA-s registreerinud ja esitanud teatise peetavate sigade arvu kohta. Kui sigade pidamine on lõpetatud, siis peab ka PRIA-t sellest teavitama.

 

Alates 25. juulist kehtib kogu Eesti territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade välitingimustes pidamise keeld. Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

 

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.

 

SIGADE KATKU ERINEVAD VORMID

 

Mis on sigade katk?

Haiguse tunnused

Kuidas sigade katk levib?

Juhised loomapidajale

Bioohutusmeetmed

Juhend jahimeestele

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK