5.10.16

Lastekaitse Liidu projekt Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

 

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-10aastastele lastele. Eestis veab projekti alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.


Kiusamisest vaba lasteaed ja kool metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

 

Tegemist on ennetava metoodikaga, mille eesmärk on luua nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

 

Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas.


Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Kuid praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega.

Praeguseks on projektiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool liitunud üle Eesti 394 koolieelset lasteasutust. Oktoobris 2013 alustasid metoodika rakendamisega 25 pilootkooli üle Eesti. 2014. aasta sügisel viidi pilootkoolide meeskondadele läbi kolm 2-päevast jätkukoolitust, mille eesmärgiks oli tõsta õpetajate kutsealast kompetentsi, nõustada ning toetada õpetajate koostööd lastevanematega ja jagada parimaid praktikaid õpetajalt õpetajale.

 

Harjumaa koolidest on liitunud 7 kooli:

 1. Vasalemma Põhikool
 2. Kose gümnaasium
 3. Keila kool
 4. Lagedi kool
 5. Püünsi Kool
 6. Laagri Kool
 7. Kose Uuemõisa Lasteaed-Kool

Harjumaa lasteaedadest on liitunud 23 lasteaeda:

 1. Eralasteaed Kelvingi Lasteaed
 2. Saku Lasteaed Terake
 3. Maardu Lasteaed Sipsik
 4. Haiba Lasteaed Riisikas
 5. Lasteaed Väike Päike
 6. Keila Lasteaed Vikerkaar
 7. Harku Lasteaed
 8. Kurtna Kool
 9. Saue Lasteaed Midrimaa
 10. Keila Lasteaed Sipsik
 11. Tabasalu Teelahkme Lasteaed
 12. Paldiski Lasteaed Naerulind
 13. Veskitammi Lasteaed
 14. Lagedi Lasteaed
 15. Kiili Lasteaed
 16. Õie Lasteaed
 17. Lasteaed Tõruke
 18. Oru Lasteaed Mesimumm
 19. Eralasteaed Lillelapsed
 20. Kose- Uuemõisa Lasteaed – Kool
 21. Assaku Lasteaed
 22. Loo Lasteaed Pääsupesa
 23. Lasteaed Neeme Mudila

Lasteombudsmani eestvedamisel valmis kodulehekülg "Kool kiusamisest vabaks"  kust leiab praktilisi soovitusi kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks - http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/kool_kiusamisest_vabaks.pdf.

 

Infopäeva kava

 

Lisainfo

 

Sirje Luide

haridus- ja kultuuritalituse peainspektor

6118747

sirje.luide@harju.maavalitsus.ee

Toimetaja: HEIKKO KUKK

 

Toimetaja: HEIKKO KUKK