Harjumaa haridusjuhtide infopäev

3.04.17

Harjumaa haridusjuhtide, koolide ja lasteaedade direktorite ning õppealajuhatajate INFOPÄEV 12.04.2017

Turvalisusest, kaasavast haridusest, riigieksamitest jne
Loo Keskkool, Saha tee 7, Loo alevik 74201, Jõelähtme vald, Harjumaa 

 

Infopäevale registreerimine SIIN (hiljemalt 10.04.2017) 

 

 

PÄEVAKAVA

 

10.30            Registreerimine ja hommikukohv

 

11.00            Sissejuhatus, tervitused

 

11.20            Turvalisusest kooli vaatenurgast –

Loo Keskkooli direktor Ants Rebane

 

11.40            „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasavast õppekorraldusest" lõppraporti tutvustus –

Rakendusuuringute keskuse CentAR juhataja Epp Kallaste

 

12.20             Küsimused ja vastused

 

12.30             Klassi- ja kooliekskursioonide transpordikorraldusest –

Maksu- ja Tolliameti Kontrolliosakonna talituse juhataja Külli Koidumäe

 

12.50            Kas haridusasutuses peaks olema portatiivne elustamisaparaat AED? – Lemmo Jonuks SA Tartu Kiirabi koolituskeskusest

Vaheajal demonstreerib aparaati Erki Püss AB Technology OÜst

 

13.05            LÕUNA (45 min)

 

13.50            "Muutunud õpikäsitus - mis muutub, miks muutub ja kas saab ka muutumata?" –

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter

 

14.35             Küsimused ja vastused

 

14.45            Kas laste haigestumist lasteaias ja koolis on võimalik vältida? – Terviseameti Põhja talituse Sanitaarkarantiini büroo juhataja Natalja Võželevskaja

 

15.15            Küsimused ja vastused

 

15.25            Ainesektsioonide töö ja õpilasürituste korraldamisest –

Harjumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Maria Mägar

 

15.40             Eksamimaterjalide väljaandmisest ja vastuvõtmisest –

Harju Maavalitsuse peainspektor Sirje Luide

 

15.50             Haridust tõendavate dokumentide plankide väljastamisest –

Harju Maavalitsuse peainspektor Inna Mikli

 

16.00            Infopäeva lõpetamine – moderaatori kokkuvõte

 

 

Infopäeva juhib Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 

Maris Liiders

Toimetaja: JANE GRIDASSOV