Harjumaa haridusjuhtide infopäev

11.03.16

Harjumaa haridusjuhtide, koolide ja lasteaedade direktorite ning õppealajuhatajate INFOPÄEV 25.08.2015

 

Kaasavast haridusest mitme külje pealt

 

Kiili Gümnaasiumis Kooli 2

 

PÄEVAKORD:

                9.00     Registreerimine ja hommikukohv

                9.30     Tervitused, uute direktorite tutvustamine

9.45     Ühtse alushariduse ja lapsehoiu süsteemi arendamine – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson (ettekanne)

10.05   Küsimused ja vastused

10.15   Keskkonnaameti poolt pakutavad keskkonnahariduslikud praktilised tegevused – Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna keskkonnahariduse spetsialist Reet Kristian (ettekanne)

10.35   Küsimused ja vastused

10.45   Kohvipaus

11.15   Kaasav haridus kasvatusteadlase pilgu läbi – Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe (ettekanne)

11.35   Küsimused ja vastused

11.45   Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni rakenduskava – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand (ettekanne)

12.05   Küsimused ja vastused

12.15   Riiklik toetus hariduslike erivajadustega õpilaste õppeks – Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna nõunik Andrus Jõgi (ettekanne)

12.40   Küsimused ja vastused

12.50   Harjumaa kaasava õppe näiteid inspektori pilgu läbi – Harju Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Inna Mikli (ettekanne)

13.00   Lõuna (eelregistreerimisega, maksumus on 3 eurot, maksmine toimub kohapeal sularahas)

13.45   Kiili Gümnaasiumi muusikaline tervitus

14.00   Algava õppeaasta aktuaalsetest teemadest – HTMi üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand (ettekanne)

15.00   Laste ja õpilaste arengu toetamisest järelevalve võtmes Harju Maavalitsuse haridus- ja  kultuuritalituse juhataja Piret Hiisjärv (ettekanne)

                15.30   Infopäeva lõpetamine

 

Infopäeva juhib Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Maris Liiders.

Toimetaja: HEIKKO KUKK