2014/2015. õppeaasta

6.02.17

Järelevalvega seotud statistika

 

Riikliku ja haldusjärelevalve teostamise ajakava Harju maakonna õppeasutustes 2014/2015. õppeaastal

Esialgse ajakava muutmise korraldus

 

Riiklik järelevalve

 

Haldusjärelevalve

 

Temaatiline haldusjärelevalve

 

 

 

 

Toimetaja: JANE GRIDASSOV