Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 22. - 28. august

22.08.2016

Eelinfo 22. – 28. august Esmaspäev, 22. august - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund ( info Terje Lillo 611 8604) - kell 13.00 osaleb nõunik Terje Lillo siseturvalisuse taotlusvooru infopäeval SA Kodanikuühiskonna Siht...  Loe edasi »

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK