Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 23. - 29. november

23.11.2015

Eelinfo 23. – 29. november Esmaspäev, 23. november - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 6118604) - kell 13.00-15.00 osalevad sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Kaja Rattas ja peaspetsialist Nel...  Loe edasi »

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Harjumaa Ball

23.11.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
17.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK