Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 24. - 30. august

24.08.2015

Eelinfo 24. – 30. august Esmaspäev, 24. august - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604) - kell 11.00 osaleb haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Sirje Luide käsitööõpetajate ainesektsioon...  Loe edasi »

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev

10.08.15

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga korraldab infopäeva Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele

 

09. septembril 2015 kell 11–15 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas

 

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejatele, taotlustele, tegevustele ning aruandlusele. Taotluste esitamise tähtaeg Harju Maavalitsusele on 1. oktoober kell 16.30

 

Registreerimine 1. septembrini või kuni kohti jätkub HEAKi kodulehel http://www.heak.ee/infopaevad/kohaliku-omaalgatuse-programmi-infopaev-9092015

 

Infopäev on tasuta. Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo: Külli Vollmer, e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522

Toimetaja: HEIKKO KUKK

Harju Maavalitsus

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Harjumaa VI vanavanemate päev

3.08.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
17.02.15
Toimetaja: HEIKKO KUKK