Uudised ja Teated

EAS Pressiteade: Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonda investeeritakse 28,5 miljonit eurot

29.06.2016

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondade 1. taotlusvoorus toetatakse 28 projekti elluviimist toetuse kogumahus 28,5 miljonit eurot. Harjumaa Tööstus- ja ettevõtlusalade...  Loe edasi »

Harju Maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Maakaitsepäev Padise vallas

18.05.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK
25.02.16
Toimetaja: HEIKKO KUKK