Uudised ja Teated

Nädala eelinfo 26. jaanuar - 1. veebruar

26.01.2015

Eelinfo 26. jaanuar – 1. veebruar Esmaspäev, 26. jaanuar - kell 10.00 toimub maavanema ja osakonnajuhatajate infotund (info Terje Lillo 611 8604) - kell 14.00-16.00 osaleb noorsootöö nõunik Anne Martin on MTÜs Papaver seoses viimase kui alae...  Loe edasi »

Harju Maavalitsus

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva

Harju Maavalitsuse põhitegevusteks on
maakorraldusalaste, maareformialaste,

sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste,

noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste,

regionaalarengualaste, planeeringualaste,

ettevõtlusalaste, majandusalaste,

ühistranspordialaste, rahvastiku

toimingute alaste, perekonnaseisualaste,

infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste

ülesannete täitmine, regionaalse arengu

programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga

seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning

maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Dokumendihalduse süsteemi uuendamine

6.01.15
Harju Maavalitsuse dokumendihalduse süsteem on uuendamisel, mistõttu ei ole avalik dokumendiregister praegu kättesaadav. Seetõttu palume edastada teabenõuded üldmeilile info@harju.maavalitsus.ee.
Toimetaja: HEIKKO KUKK

Galerii

Rail Baltic

17.10.14

 

Rail Baltic maakonnaplaneering

Toimetaja: HEIKKO KUKK